»Welcome to SBW·The 11th China International High-end Drinking Water Industry Expo 2018!
SBW China International High-end Drinking Water Industry Expo 2018
  • 1

Home > Beijing > Exhibitor >

Exhibitor

Previous Participating Brands

Foreign Brands:

HBay、PAICFIC NATURA、Dr.Silica Water、PH9 Plus、WAIWERA、Olu、kvella、TRACE BLK、ESKA、Alka One、MountFuj、Hlta Tenryosui、FIJI Water、anna、icelandspring、San Benedetto、Baikal water、Marina、FANNYBAY、fromin、BlackWater North、watervis、、SIRMA、FUJIZAKURA、ISHKA 、Longhai Bingcai、Samo Chuanqi、THEONI、LAHUENCO 、Lahuenco water、Rose 、DropsDDW、Rockyspringwater、NZBlue、Aquamotiva、Ruidemaipu、Yelu 、Qi Water、ASSU、FIUGGI 、Donat Mg etc

 

Domestic Brands:

5100、Qomolangma Glacier、PAMIRS、kls-china、Water Cube、bmspring、Dawa Xuefeng、bamabaisuiyuan、bmhqk、bamaspring、BONEAU、Royal Spring、Xuehe natural soda water、SU DA

ER、Volcano Spring Mineral Water、5°C、NIQUA、V.L.V、lava-spring、N47°、Da Shu Yuan、SHUIYIFANG、 ORIGINAL、 Alps、MAIAQUA SPRINGS、qianshanxiushui、Sheng Shiguishui、HUGESE、Huishangu、Guizhou spring、Xishibao、Shengxi Water、XING DOU SHAN QUAN DRINK、SHOUYISHANQUAN、Fountain of Youth、Glacier、Qimaishanquan、lianshanshiquan、Hui Chi water、lushanshanquan、yunmenspring、 Qingquan natural mineral water、RUNRUQUAN、Alama、.jingyuquan、zjjxsq、Deepure、Tingzhu、huayan-waters、Tai Chi Zhi Yuan 、XUEDINGSHAN Water、Hangtian Xiaowuquan、dongtingshan 、hrsiso、deuterium depleted water、Yunduan Piaoxue、AOTEQUAN、ANGLE、WAHO、MRET、OZNER、OSPRING TECHNOLOGY、Liangziquan、Quanjiabao、Didi Huoquan、Yunnan tianwaitian、Pu'er Senquan、xilalong、Youfuquan、Muztagh Ata、runtian、haojiang、Helios etc;

Hydrogen water Brands

Fuji Hydrogen Water、DAEWOO、Wohele、Yuquan、 Shuisu Zhiquan、Barber Nanor、Huimei 、meiyilindi、MKBOLO、CAWOLO、 Hydro7、H2 Dance、Creation Water、HOWAY、Aqti、Lourdes  、QINGLINTIANXIA、HDDW、hydrogen Era、Hydrogen Kang、Water kung fu、ECOS、Yunsu、SUISOSUM、YIDAJI、 Coman、Olansi、TOUJIEJIANKANG、Baile、RECALTH、Ted、Qinghuan、OOHO、Gangtian Hydrogen Water etc

Related Columns
Currently Activities
Customer Service